Hand, pols en vingers

Carpal Tunnel Syndroom

Wat is het Carpal tunnel Syndroom?

In de pols loopt een zenuw, de nervus medianus genaamd. Deze loopt samen met de buigpezen van de vingers onder een dikke band ( ligamentum transversum) en kan hierdoor plat geduwd worden. Dit geeft dan vooral pijnlijke tintelingen in de duim,wijsvinger en middenvinger, pijn in de vingers 's nachts. Men heeft dan de neiging om met de hand te schudden om de klachten te verbeteren. Soms laat de patiënt dingen vallen.

Dit syndroom ontstaat vooral op latere leeftijd. In geval van overbelasting (altijd dezelfde bewegingen moeten doen) komt het ook voor op jongere leeftijd.

Carpal Tunnel Syndroom
De preoperatieve voorbereiding
 • Boven de vijftig jaar dient er een bloedonderzoek, een film van het hart ( EKG) te gebeuren via de huisarts. Een foto van de longen dient te gebeuren ( hiervoor krijgt u een aanvraag mee op consultatie).

 • Vermeld steeds iedere medicatie die u inneemt of neem ze mee.

 • In geval van suikerziekte moet dit zeker doorgegeven worden samen met de medicatiedosis.

 • Bloedverdunners dienen steeds op tijd te worden afgebouwd via de huisarts.

 • Wees steeds nuchter ( = niets meer eten of drinken, ook geen tas koffie, niet roken ’s morgens voor de operatie).

Wat brengt U mee naar het ziekenhuis?
 • SIS – kaart

 • Een krant, boek …. zaken om u nuttig bezig te houden.

 • Documenten verzekering: vb document aangifte arbeidsongeval, document hospitalisatieverzekering, document persoonlijke verzekering

 • Document ziekenfonds: “ vertrouwelijk “ genoemd

 • Eventueel een specifiek document voor attesteren van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever ( “ briefke voor ’t werk “ )

 • De preoperatieve onderzoekingen door uw huisarts uitgevoerd: bloedonderzoek en ECG ( filmpje van het hart)

 • Laat waardevolle voorwerpen thuis

De operatie

De operatie gebeurt in dagkliniek en onder plaatselijk of algemene verdoving.Dit wordt met U afgesproken op consultatie. U komt 's morgens binnen en gaat 's avonds naar huis.

Via een kleine incisie in de handpalm wordt het ligamentum transversum gekliefd en de zenuw onder microscoop vrijgemaakt. Deze operatie duurt niet zo lang. Na de operatie wordt onmiddellijk een spalkje aangelegd. Dit spalkje, voornamelijk tegen de pijn en om het wondje mooi te laten genezen, dient een 10-tal dagen gedragen te worden. Op de dagkliniek zullen ze uw volgende afspraak meegeven.

Carpal Tunnel Syndroom
De postoperatieve zorgen

U krijgt onmiddellijk na de operatie een spalkje tegen de pijn. Hoogstand is belangrijk om zwelling te voorkomen. Het is van essentieel belang om zo snel mogelijk de vingers en elleboog te bewegen om verstijving te voorkomen. Indien u koorts maakt of plots meer pijn krijgt, contacteert U onmiddellijk uw huisarts of onze dienst via de consultatie ofwel via de spoedgevallen. Tien dagen na de operatie zullen de spalk en de draadjes verwijderd worden op consultatie

Het postoperatief verloop en mogelijke problemen

In principe zijn de pijnklachten vrij snel verdwenen. De voosheid en de tintelingen verdwijnen geleidelijk aan. De eerste weken kan u wat minder kracht in de hand hebben. U kan de vingers wel gebruiken, maar wringen zal moeilijk zijn. Na die periode zal de kracht geleidelijk terug komen. Het litteken kan in sommige gevallen wat gevoelig blijven gedurende een paar maanden. Dit gaat spontaan weg en verbetert dikwijls door het litteken een paar keer per dag te masseren met crème.

In sommige gevallen, gepaard met andere aandoeningen kan een carpal tunnel terugkomen. De frequentie hiervan ligt rond de 3%.

De Quervain Tendinitis

Wat is een De Quervain tendinitis?

De Quervain tendinitis is een ontsteking van de pezen aan de duimzijde van de pols: Twee pezen aldaar verstikken als het ware in hun peesschede. Dit geeft vooral pijn bij het wringen met de pols en het bewegen van de duim.

Indien conservatieve middelen ( gipsimmobilisatie, kine en ontstekingsremmers) de ontsteking niet verhelpen kan het nodig zijn om de pezen vrij te maken.

De Quervain Tendinitis
De preoperatieve voorbereiding
 • SIS – kaart

 • Een krant, boek …. zaken om u nuttig bezig te houden.

 • Documenten verzekering: vb document aangifte arbeidsongeval, document hospitalisatieverzekering, document persoonlijke verzekering

 • Document ziekenfonds: “ vertrouwelijk “ genoemd

 • Eventueel een specifiek document voor attesteren van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever ( “ briefke voor ’t werk “ )

 • De preoperatieve onderzoekingen door uw huisarts uitgevoerd: bloedonderzoek en ECG ( filmpje van het hart)

 • Laat waardevolle voorwerpen thuis

De operatie
 • De operatie gebeurt in dagkliniek en onder loco-regionale of algemene verdoving. U komt 's morgens binnen en gaat 's avonds naar huis.

 • Via een kleine incisie worden de pezen vrijgemaakt. Na de operatie krijgt u een kleine spalkje.

Op de dagkliniek zullen ze uw volgende afspraak meegeven.

De Quervain Tendinitis
De postoperatieve zorgen
 • Hoogstand en mobilisatie van de vingers is belangrijk om zwelling te vermijden.

 • Tien dagen na de operatie zullen de spalk en de draadjes worden verwijderd op consultatie.

 • Indien u koorts maakt of plots meer pijn krijgt, contacteert U onmiddellijk uw huisarts of onze dienst via de consultatie ofwel via de

Het postoperatieve verloop en mogelijke problemen
 • Soms kan het gebeuren dat de duim en de wijsvinger na de operatie anders aanvoelen. Dit komt omdat we de gevoelszenuw naar deze twee vingers tijdens de operatie opzij moeten trekken. Dit is meestal een tijdelijk fenomeen. Er is soms ook een verminderde kracht in de pols en de hand voor een drie a vier weken na de operatie. Dit komt spontaan in orde wanneer men de pols en de hand weer normaal gebruikt.

De Springvinger

Wat is een springvinger?

Een pees schuift in een peesschede. Deze kan te nauw zijn en de pees kan hierdoor niet goed schuiven.

Soms hapert de pees en dit geeft dan een verspringend gevoel. Dit geeft dan ook pijn in de handpalm aan de basis van de vinger. Men spreekt dan van een springvinger.

Indien dit te hinderlijk wordt kan men beter de pees vrijmaken uit de peesschede. Dit gebeurt door een kleine

De Springvinger
De preoperatieve voorbereiding
 • Via uw huisarts moet er altijd een bloedonderzoek gebeuren.

 • Boven de veertig jaar dient er een film van het hart en foto van de longen te gebeuren.

 • Vermeld steeds iedere medicatie die u inneemt of neem ze mee.

 • In geval van suikerziekte moet dit zeker doorgegeven worden samen met het type behandeling.

 • Bloedverdunners dienen steeds op tijd te worden afgebouwd volgens schema via de huisarts.

 • Wees minstens vier uur nuchter voor de operatie! (niet drinken, eten of roken).

De operatie

De operatie gebeurt via dagkliniek onder plaatselijke of algemene verdoving verdoving. U komt 's morgens binnen en gaat 's avonds naar huis. De operatie duurt niet zo lang. Het totale verblijf in het operatiekwartier kan wel een paar uur duren. Er is namelijk de voorbereiding en ook na de operatie wordt u nog even gevolgd. Indien u wat zenuwachtig bent kunt u hiervoor iets vragen.

Via een kleine incisie wordt de pees vrijgemaakt.

Na de operatie hebt u meestal weinig of geen pijn. Op het dagverblijf zullen ze uw volgende afspraak meegeven. De eerste zorgen na de operatie worden door uw huisarts verstrekt.

De Springvinger
De postoperatieve zorgen

Het is noodzakelijk om snel te bewegen volgens bijgevoegd schema.

De draadjes zullen door uw huisarts worden verwijderd tien dagen na de operatie.

Indien er zich problemen stellen gelieve de huisarts of onze dienst te contacteren, eventueel via spoedgevallen.

De Ziekte Van Dupuytren

Wat is de ziekte van Dupuytren?

Bij de ziekte van Dupuytren vormt er zich een harde streng in de handpalm. Deze streng is afkomstig van een peesblad dat zich omvormt tot een harde koord en na verloop van tijd op de vinger trekt zodanig dat deze niet volledig meer kan gestrekt worden.

Indien het eerste gewricht van de vinger gebogen komt te staan, en de vingers niet meer volledig kunnen gestrekt worden, dient de streng verwijderd te worden om verstijving te voorkomen. Als het gewricht al zeer sterk geplooid staat kan men geen volledige strekking meer garanderen.

Het resultaat van de operatie zal dan ook afhankelijk zijn van het strektekort voor de operatie. Hoe erger het tekort hoe moeilijker we een volledige functie kunnen garanderen na de operatie.

De Ziekte Van Dupuytren
De preoperatieve voorbereiding
 • Boven de vijftig jaar dient er een bloedonderzoek, een film van het hart ( EKG) te gebeuren via de huisarts. Een foto van de longen dient te gebeuren ( hiervoor krijgt u een aanvraag mee op consultatie).

 • Vermeld steeds iedere medicatie die u inneemt of neem ze mee.

 • In geval van suikerziekte moet dit zeker doorgegeven worden samen met de medicatiedosis.

 • Bloedverdunners dienen steeds op tijd te worden afgebouwd via de huisarts.

 • Wees steeds nuchter ( = niets meer eten of drinken, ook geen tas koffie, niet roken) ’s morgens voor de operatie.

Wat brengt U mee naar het ziekenhuis?
 • SIS – kaart

 • Een krant, boek …. zaken om u nuttig bezig te houden.

 • Documenten verzekering: vb document aangifte arbeidsongeval, document hospitalisatieverzekering, document persoonlijke verzekering

 • Document ziekenfonds: “ vertrouwelijk “ genoemd

 • Eventueel een specifiek document voor attesteren van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever ( “ briefke voor ’t werk “ )

 • De preoperatieve onderzoekingen door uw huisarts uitgevoerd: bloedonderzoek en ECG ( filmpje van het hart)

 • Laat waardevolle voorwerpen thuis

De operatie

Deze operatie kan in dagkliniek gebeuren, maar meestal dient men 1 nacht te worden opgenomen. De ingreep gebeurt meestal onder onder algemene verdoving. Via een speciale insnede ( z- vormige incisie) wordt de streng verwijderd. De harde streng dient soms van de bloedvaten en de zenuwen gescheiden te worden, hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van een microscoop. Na de ingreep krijgt u meestal een kleine gipsspalk die de vinger in gestrekte stand houdt. Deze spalk wordt na een paar dagen op de raadpleging vervangen door een afneembaar strekapparaat.

Op de dag van uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u alle richtlijnen en een datum mee voor de volgende raadpleging.

De Ziekte Van Dupuytren
De postoperatieve zorgen

Een paar dagen na de operatie, op de afgesproken raadpleging, wordt een strekapparaat aangemeten voor de geopereerde vinger. Dit apparaat moet u de eerste drie weken overdag en 's nachts dragen, daarna nog eens drie weken alleen 's nachts. De draadjes worden na veertien dagen verwijderd. De eerste week ziet de wonde er meestal niet mooi uit. Genezen doet ze echter altijd.

Het postoperatieve verloop en mogelijke problemen.

Indien u koorts maakt of plots meer pijn krijgt, contacteert U onmiddellijk uw huisarts of onze dienst via de consultatie ofwel via de dienst spoedgevallen.

Het is belangrijk om na de operatie zo snel mogelijk te revalideren (oa.vingeroefeningen).

Uiteraard zal bij een zware Dupuytren de revalidatie moeilijker zijn. Hoe erger de afwijking hoe minder we een volledige functie van de hand kunnen garanderen. De weggenomen streng kan altijd terugkomen.

Pols Arthroscopie

Zoals U weet is een arthroscopie een kijkoperatie van een gewricht. Door middel van een lens die verbonden is aan een camera zal de Orthopedische Chirurg gans het gewricht van binnen bekijken en desnoods de oorzakelijke aandoening behandelen.

Bij een pols zal de lens extrafijn zijn gezien het gewricht vrij klein is. We gebruiken een lens van 2.7 mm.

De indicaties

Een polsarthroscopie kan niet vergeleken worden met een arthroscopie van een ander gewricht. Men zal hier veel minder therapeutisch kunnen doen en de arthroscopie zal zich voor een groot deel beperken tot een diagnosestelling. Het wordt daarom ook veel gebruikt voor patienten met chronische polspijn waarbij de standaard onderzoekingen ( RX, CT, NMR) niets kunnen aantonen. Toch kunnen patienten met zulke normale onderzoekingen last vertonen in hun pols. Dit komt omdat veel aandoeningen dynamisch (bij het bewegen) zijn en dus alleen aantoonbaar door een arthroscopie. De meest voorkomende aandoeningen zijn meniscusscheuren in de pols en ligamentaire scheuren.

De preoperatieve voorbereiding
 • Boven de vijftig jaar dient er een bloedonderzoek, een film van het hart ( EKG) te gebeuren via de huisarts. Een foto van de longen dient te gebeuren ( hiervoor krijgt u een aanvraag mee op consultatie).

 • Vermeld steeds iedere medicatie die u inneemt of neem ze mee.

 • In geval van suikerziekte moet dit zeker doorgegeven worden samen met de medicatiedosis.

 • Bloedverdunners dienen steeds op tijd te worden afgebouwd via de huisarts.

 • Wees steeds nuchter ( = niets meer eten of drinken, ook geen tas koffie, niet roken) ’s morgens voor de operatie.

De operatie

De operatie gebeurt onder algemene narcose gezien het gewricht goed moet kunnen open komen en dus de patient heel gerelaxeerd moet zijn. Men zal systhematisch de twee voornaamste compartimenten van de pols bekijken en eventueel met speciale instrumenten , zoals een knabbeltang of een shaver, het letsel behandelen.

Pols Arthroscopie
Postoperatief

Op het einde van de operatie worden de steekgaatjes gehecht of dicht gekleefd met "steristrips". Deze moeten één week aanblijven. Er wordt tevens een gipsattelle aangelegd om de pols wat stil te houden en dit zal na twee weken op de consultatie worden verwijderd. Afhankelijk van het geziene letsel zal achteraf een bijkomende ingreep al of niet dienen te gebeuren.